Przejście tunelem średnicowym

Regulamin przejścia tunelem średnicowym w ramach Dni Transportu  w nocy z 13 na 14 września 2019 r. w Warszawie

1.    Postanowienia ogólne:

 • organizatorem spaceru są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Organizator), 
 • spacer odbędzie się w nocy z 13 na 14 września 2019 r. na trasie stacja Warszawa Śródmieście – stacja Warszawa Powiśle,
 • zbiórka uczestników przewidziana jest o godz. 00:30 na peronie środkowym stacji Warszawa Śródmieście - wejście od strony Metro Centrum,
 • przewidywany czas trwania spaceru: 2 godziny.

2.    Uczestnictwo w spacerze:

 • upoważnione do uczestnictwa w spacerze są osoby, które w nocy z 13 na 14 września br. o godz. 00:30 stawią się na peronie stacji Warszawa Śródmieście i złożą podpis na liście obecności u Organizatora,
 • warunkiem uczestnictwa w spacerze jest posiadanie przez jego uczestników aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, dla osób nieletnich legitymacja szkolna) ze zdjęciem,
 • osoby uczestniczące w spacerze są zobowiązane do przestrzegania przepisów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych z późniejszymi zmianami, jak również obowiązane są wykonywać polecenia służb odpowiedzialnych za przeprowadzenie spaceru,
 •  osoby nieletnie podczas spaceru powinny być pod opieką osoby dorosłej,
 • w spacerze nie może brać udziału osoba, która:
  - jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  - cierpi na klaustrofobię,
  - jest astmatykiem.
 • uczestnicy spaceru powinni mieć ze sobą:
  - latarkę,
  - ciepłe okrycie wierzchnie,
  - butelkę z wodą,
  - wygodne obuwie.

3. Postanowienia końcowe:

 • w trakcie spaceru nie będzie możliwości skorzystania z toalety,
 • uczestnicy spaceru mają zakaz odłączania się od grupy w celu np. indywidualnego zwiedzenia tunelu lub załatwienia potrzeb fizjologicznych,
 • niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu Organizatora może stanowić podstawę do niedopuszczenia do udziału w wydarzeniu, przerwania spaceru lub wyłączenia z grupy zwiedzających,
 • w trakcie trwania spaceru obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć, nagrywania, filmowania oraz szkicowania charakterystyki obiektu,
 •  w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych należy zwracać się bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za właściwe i bezpieczne przeprowadzenie spaceru lub służb porządkowych.

Podpis uczestnika na liście obecności jest potwierdzeniem zapoznania się z powyższym Regulaminem i zgodą na jego przestrzeganie.
 


Dziękujemy za zainteresowanie spacerem tunelem średnicowym. Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania w związku z czym informujemy, że lista uczestników została zamknięta.

 

Organizatorzy:
Logo Ministerstwa InfrastrukturyLogo Głównej Biblioteki KomunikacyjnejLogo Centrum Unijnych Projektów TransportowychLogo Galerii KrakowskiejLogo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradLogo Inspekcji Transportu DrogowegoLogo Instytutu Badawczego Dróg i MostówLogo Instytutu KolejnictwaLogo Instytutu Transportu SamochodowegoLogo Kolei MałopolskichLogo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoLogo Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - BaliceLogo Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” Lotnisko ChopinaLogo Polskich Linii Lotniczych LOTLogo Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejLogo Poczty PolskiejLogo PKS PolonusLogo POLREGIOLogo PKP Cargo S.A.Logo PKP Intercity S.A.Logo PKP S.A.Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Logo Transportowego Dozoru TechnicznegoLogo Urzędu Transportu KolejowegoLogo Wars S.A.