Przejście tunelem średnicowym

Regulamin przejścia tunelem średnicowym w ramach Dni Transportu  w nocy z 13 na 14 września 2019 r. w Warszawie

1.    Postanowienia ogólne:

 • organizatorem spaceru są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Organizator), 
 • spacer odbędzie się w nocy z 13 na 14 września 2019 r. na trasie stacja Warszawa Śródmieście – stacja Warszawa Powiśle,
 • zbiórka uczestników przewidziana jest o godz. 00:30 na peronie środkowym stacji Warszawa Śródmieście - wejście od strony Metro Centrum,
 • przewidywany czas trwania spaceru: 2 godziny.

2.    Uczestnictwo w spacerze:

 • upoważnione do uczestnictwa w spacerze są osoby, które w nocy z 13 na 14 września br. o godz. 00:30 stawią się na peronie stacji Warszawa Śródmieście i złożą podpis na liście obecności u Organizatora,
 • warunkiem uczestnictwa w spacerze jest posiadanie przez jego uczestników aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, dla osób nieletnich legitymacja szkolna) ze zdjęciem,
 • osoby uczestniczące w spacerze są zobowiązane do przestrzegania przepisów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych z późniejszymi zmianami, jak również obowiązane są wykonywać polecenia służb odpowiedzialnych za przeprowadzenie spaceru,
 •  osoby nieletnie podczas spaceru powinny być pod opieką osoby dorosłej,
 • w spacerze nie może brać udziału osoba, która:
  - jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  - cierpi na klaustrofobię,
  - jest astmatykiem.
 • uczestnicy spaceru powinni mieć ze sobą:
  - latarkę,
  - ciepłe okrycie wierzchnie,
  - butelkę z wodą,
  - wygodne obuwie.

3. Postanowienia końcowe:

 • w trakcie spaceru nie będzie możliwości skorzystania z toalety,
 • uczestnicy spaceru mają zakaz odłączania się od grupy w celu np. indywidualnego zwiedzenia tunelu lub załatwienia potrzeb fizjologicznych,
 • niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu Organizatora może stanowić podstawę do niedopuszczenia do udziału w wydarzeniu, przerwania spaceru lub wyłączenia z grupy zwiedzających,
 • w trakcie trwania spaceru obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć, nagrywania, filmowania oraz szkicowania charakterystyki obiektu,
 •  w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych należy zwracać się bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za właściwe i bezpieczne przeprowadzenie spaceru lub służb porządkowych.

Podpis uczestnika na liście obecności jest potwierdzeniem zapoznania się z powyższym Regulaminem i zgodą na jego przestrzeganie.
 


Dziękujemy za zainteresowanie spacerem tunelem średnicowym. Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania w związku z czym informujemy, że lista uczestników została zamknięta.

 

Organizatorzy:
Ministerstwo InfrastrukturyGłówna Biblioteka KomunikacyjnaCentrum Unijnych Projektów TransportowychGaleria KrakowskaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradInspekcja Transportu DrogowegoInstytut Badawczy Dróg i MostówInstytut KolejnictwaInstytut Transportu SamochodowegoKoleje MałopolskieKrajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - BalicePaństwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” Lotnisko ChopinaPolskie Linie Lotnicze LOTPolska Agencja Żeglugi PowietrznejPoczta PolskaPKS PolonusPOLREGIOPKP Cargo S.A.PKP Intercity S.A.PKP S.A.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Transportowy Dozór TechnicznyUrząd Transportu KolejowegoWars S.A.