Zasady uczestnictwa

REGULAMIN DNI TRANSPORTU W KRAKOWIE

 

§ 1. Organizator Wydarzenia

1. Organizatorem Dni Transportu w Krakowie (zwanym dalej Wydarzeniem) są następujące podmioty: Ministerstwo Infrastruktury, Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Poczta Polska S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A., Transportowy Dozór Techniczny, „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (dalej zwane Organizatorami lub Organizatorem).

2. Celem Wydarzenia jest zapoznanie Uczestników z szeroko pojętym transportem (branże: drogowa, kolejowa, lotnicza), a także z funkcjonowaniem podmiotów świadczących usługi na rzecz transportu (w tym m.in.: instytutów badawczo-naukowych, inspektoratów, agencji).

§ 2. Termin i miejsca realizacji Wydarzenia

Realizacja Wydarzenia odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku na terenie Krakowa w 3 poniższych lokalizacjach:

  • Stacja Kraków Główny, w godz. 13.00-19.00;
  • Stacja Kraków Płaszów, w godz. 13.00-19.00;
  • Pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego, w godz. 13.00-21.30.

§ 3. Uczestnicy Wydarzenia

Uczestnikami Wydarzenia są osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Wydarzeniu.

§ 4. Zasady udziału w Wydarzeniu

1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

2. Przez udział w Wydarzeniu rozumie się odwiedzenie stoisk Organizatorów w lokalizacji  Kraków Płaszów. Przy peronie 3 stacji Kraków Płaszów będzie można odwiedzić stoiska: Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urzędu Transportu Kolejowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Poczty Polskiej S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A., Transportowego Dozoru Technicznego, „Kolei Małopolskich” sp. z o.o., „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o.

3. Wśród atrakcji przygotowanych przez Organizatorów Wydarzenia w lokalizacji Kraków Płaszów znajdą się m.in.: pokaz Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei, warsztaty z programowania tras pociągów, test siły głosu na decybelomierzu, mini miasteczko kolejowe, miasteczko ruchu drogowego, ekspozycja specjalistycznych pojazdów służb transportowych, wyścig modeli samochodów, symulator wirtualnej rzeczywistości jazdy autobusem i samochodem wyścigowym, a także mnóstwo konkursów, warsztatów i nagród.

4. W lokalizacji Kraków Główny Uczestnicy Wydarzenia będą mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji taboru kolejowego, zobaczenia wielkiej parady lokomotyw (blisko 15 lokomotyw spalinowych i elektrycznych reprezentujących przekrój techniki taboru kolejowego) oraz przejazdu zabytkowym pociągiem, który będzie kursował na trasie Kraków Główny – Kraków Płaszów.

5. Dla Uczestników Wydarzenia „Naturalnie, że koleją” w lokalizacji Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego będzie czekał szereg atrakcji, w tym m.in.: warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, koncerty Ady Szulc, Gosi Hodurek, zespołu Cover Lover oraz gwiazdy wieczoru Mateusza Ziółko z zespołem.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu pod adresem www.dnitransportu.pl oraz Facebook.pl/DzienTransportu 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Wydarzenia, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Wydarzenia z ważnych przyczyn.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydarzenia.

Organizatorzy:
Logo Ministerstwa InfrastrukturyLogo Głównej Biblioteki KomunikacyjnejLogo Centrum Unijnych Projektów TransportowychLogo Galerii KrakowskiejLogo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradLogo Inspekcji Transportu DrogowegoLogo Instytutu Badawczego Dróg i MostówLogo Instytutu KolejnictwaLogo Instytutu Transportu SamochodowegoLogo Kolei MałopolskichLogo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoLogo Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - BaliceLogo Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” Lotnisko ChopinaLogo Polskich Linii Lotniczych LOTLogo Polskiej Agencji Żeglugi PowietrznejLogo Poczty PolskiejLogo PKS PolonusLogo POLREGIOLogo PKP Cargo S.A.Logo PKP Intercity S.A.Logo PKP S.A.Logo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Logo Transportowego Dozoru TechnicznegoLogo Urzędu Transportu KolejowegoLogo Wars S.A.