Zasady uczestnictwa

REGULAMIN DNI TRANSPORTU W KRAKOWIE

 

§ 1. Organizator Wydarzenia

1. Organizatorem Dni Transportu w Krakowie (zwanym dalej Wydarzeniem) są następujące podmioty: Ministerstwo Infrastruktury, Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Poczta Polska S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A., Transportowy Dozór Techniczny, „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., „Przewozy Regionalne” sp. z o.o., Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. (dalej zwane Organizatorami lub Organizatorem).

2. Celem Wydarzenia jest zapoznanie Uczestników z szeroko pojętym transportem (branże: drogowa, kolejowa, lotnicza), a także z funkcjonowaniem podmiotów świadczących usługi na rzecz transportu (w tym m.in.: instytutów badawczo-naukowych, inspektoratów, agencji).

§ 2. Termin i miejsca realizacji Wydarzenia

Realizacja Wydarzenia odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku na terenie Krakowa w 3 poniższych lokalizacjach:

  • Stacja Kraków Główny, w godz. 13.00-19.00;
  • Stacja Kraków Płaszów, w godz. 13.00-19.00;
  • Pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego, w godz. 13.00-21.30.

§ 3. Uczestnicy Wydarzenia

Uczestnikami Wydarzenia są osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Wydarzeniu tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Wydarzeniu.

§ 4. Zasady udziału w Wydarzeniu

1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

2. Przez udział w Wydarzeniu rozumie się odwiedzenie stoisk Organizatorów w lokalizacji  Kraków Płaszów. Przy peronie 3 stacji Kraków Płaszów będzie można odwiedzić stoiska: Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A., Wars S.A., Urzędu Transportu Kolejowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Poczty Polskiej S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A., Transportowego Dozoru Technicznego, „Kolei Małopolskich” sp. z o.o., „Przewozów Regionalnych” sp. z o.o.

3. Wśród atrakcji przygotowanych przez Organizatorów Wydarzenia w lokalizacji Kraków Płaszów znajdą się m.in.: pokaz Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei, warsztaty z programowania tras pociągów, test siły głosu na decybelomierzu, mini miasteczko kolejowe, miasteczko ruchu drogowego, ekspozycja specjalistycznych pojazdów służb transportowych, wyścig modeli samochodów, symulator wirtualnej rzeczywistości jazdy autobusem i samochodem wyścigowym, a także mnóstwo konkursów, warsztatów i nagród.

4. W lokalizacji Kraków Główny Uczestnicy Wydarzenia będą mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji taboru kolejowego, zobaczenia wielkiej parady lokomotyw (blisko 15 lokomotyw spalinowych i elektrycznych reprezentujących przekrój techniki taboru kolejowego) oraz przejazdu zabytkowym pociągiem, który będzie kursował na trasie Kraków Główny – Kraków Płaszów.

5. Dla Uczestników Wydarzenia „Naturalnie, że koleją” w lokalizacji Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego będzie czekał szereg atrakcji, w tym m.in.: warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, koncerty Ady Szulc, Gosi Hodurek, zespołu Cover Lover oraz gwiazdy wieczoru Mateusza Ziółko z zespołem.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu pod adresem www.dnitransportu.pl oraz Facebook.pl/DzienTransportu 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Wydarzenia, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Wydarzenia z ważnych przyczyn.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie Wydarzenia.

Organizatorzy:
Ministerstwo InfrastrukturyGłówna Biblioteka KomunikacyjnaCentrum Unijnych Projektów TransportowychGaleria KrakowskaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradInspekcja Transportu DrogowegoInstytut Badawczy Dróg i MostówInstytut KolejnictwaInstytut Transportu SamochodowegoKoleje MałopolskieKrajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - BalicePaństwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze” Lotnisko ChopinaPolskie Linie Lotnicze LOTPolska Agencja Żeglugi PowietrznejPoczta PolskaPKS PolonusPOLREGIOPKP Cargo S.A.PKP Intercity S.A.PKP S.A.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Transportowy Dozór TechnicznyUrząd Transportu KolejowegoWars S.A.